Adatvédelmi Nyilatkozat

A nyomjadanya.hu oldalon olyan adatok megadását kérhetjük, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A honlapon keresztül birtokba jutott minden adatot az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) 28. §-a rendelkezik az adatvédelmi nyilvántartásról. Az Avtv. 30. §-ának a) pontja szerint nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza. Ügyfélkapcsolat címén azt az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, amelyek esetében

 • az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel,
 • az adatkezelés célja az érintett számára ismert,
 • a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,
 • az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel,
 • az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből,
 • az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.

Amennyiben a weboldal üzemeltetése során végzett adatkezelés megfelel a fent felsorolt, az ügyfélkapcsolat szempontjából releváns kritériumoknak, az adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba nem kell bejelenteni. Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatgyűjtés megkezdése előtt az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. Az adatok biztonságát, illetve azt, hogy harmadik személyek azokhoz illetéktelenül ne férjenek hozzá, az adatkezelőnek kell biztosítania. Ennek keretében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok védelméhez szükségesek.

A honlap látogatásakor (regisztráció nélkül is) az alábbi, konkrét személyhez nem köthető adatok kerülnek rögzítésre, statisztikai elemzés céljára:

 • látogató IP címe
 • látogatás kezdete (oldalanként)
 • látogatás vége (oldalanként)

A regisztráció során a nyomjadanya.hu-n az alábbi adatok megadását kérhetjük:

 • Név (felhasználói név),
 • Email cím,
 • Teljes név,
 • Telefonszám,

A regisztráció és a fórumon való hozzászólás során az alábbi technikai információk is rögzítésre kerülnek:

 • IP cím
 • Időpont.

A regisztráció önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő az alábbi célokra használja fel, amely célokra való felhasználáshoz a látogató a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja:

 • hírlevél,
 • értesítések küldése (felhasználó által beállított esetekben),
 • a honlapon forgalmazott termékek és szolgáltatások népszerűsítése,
 • a honlapon megrendelt termékek és szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adminisztrációs és kommunikációs tevékenységek.

Részletesebb információval a Google Analytics dokumentációja szolgál, ahol megtekinthető minden általuk begyűjtött adat. Az adatkezelő a kezelt adatokat az előbbieken túlmenően semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve. E hírlevelek küldése bármikor megszüntethető, a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva. A regisztráció bármikor megszüntethető, ebben az esetben a felhasználó fiókja törlődik és a tárolt adatok személyes adat minősége megszűnik. A regisztráció törlésétől függetlenül az adatkezelő a mindenkori hatályos számviteli és adózási jogszabályokban meghatározott körben és időtartamra köteles megőrizni a teljesített megrendelésekre vonatkozó adatokat. A regisztrált látogató az ügyfélszolgálaton keresztül (info@kollektivum.hu) kérhet felvilágosítást a róla kezelt személyes adatok köréről. A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. A regisztráció megszüntetésekor a megadott email címre automatikus visszaigazolás kerül kiküldésre, majd a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az adatbázisból.

Az adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:

 • regisztráció email cím,
 • regisztráció időpontja,
 • regisztrációhoz használt IP-cím,
 • regisztráció megszüntetésének időpontja,
 • regisztrációhoz megszüntetéséhez használt IP-cím.

Kockázat

A nyomjadanya.hu szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben a nyomjadanya.hu-t semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja. Kérjük, hogy a nyomjadanya.hu-t csak a fentiek elfogadása esetén látogassa!
———————————————–
Az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.